Bảng giá in chưa bao gồm vật liệu / Lưu ý: giá in UV có thể sẽ thay đổi theo thị trường

STT Chất Liệu Đơn Giá/m²
1 In UV trên Mica sữa 250.000đ/m²
2 In UV trên Mica trong 350.000đ/m²
3 In UV trên Gạch 350.000đ/m²
4 In UV trên Kính (không phủ trắng) 350.000đ/m²
5 In UV trên Kính (có phủ trắng) 500.000đ/m²
6 In UV trên Gỗ 350.000đ/m²
7 In UV trên Nhựa 350.000đ/m²
8 In UV trên Inox, kim loại 350.000đ/m²
9 In UV trên Alu 350.000đ/m²
10 In UV trên Phome 350.000đ/m²
11 In UV trên Alu 350.000đ/m²